Wyszukaj w katalogu
Polecane firmy
GARDA sp. z o.o. sp. k.

GARDA sp. z o.o. sp. k.

UNIA Spółka z o.o

UNIA Spółka z o.o

Poleć nas innym

Jak prane są czyściwa? Czyli jak zapewnić odpowiednią jakość i chronić środowisko?
(2017-02-28)
MEWA-Logo16.jpg

 

W procesie prania czyściw, które często mają kontakt z substancjami i zanieczyszczeniami, stanowiącymi zagrożenie dla środowiska naturalnego (oleje, tłuszcze czy smary). Jego ochrona jest bardzo istotna. MEWA rozumie to: od wielu lat jest to jedno z najważniejszych zadań w firmie, które realizowane jest w oparciu o certyfikaty ISO, a mianowicie ISO 14001 (ochrona środowiska) oraz 9001 (zarządzanie jakością). Dotyczy to zarówno procesu produkcji, samych produktów, jak i usług.

Strategiczne zarządzanie ochrona środowiska jest realizowane w firmie MEWA m.in. poprzez wykorzystanie i ciągłe udoskonalanie urządzeń i instalacji technologicznych oraz redukujących obciążenie środowiska naturalnego. Takie technologie jak:
-    termiczne przetwarzanie i wykorzystywanie odpadów
-    odzyskiwanie ciepła
-    oczyszczanie powstających ścieków
-    innowacyjne rozwiązania w zakresie oszczędzania zasobów naturalnych,
umożliwiają zrównoważone i ekonomicznie funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Wyroby tekstylne firmy MEWA, takie jak np. czyściwa bawełniane, wynajmowane są klientom w ramach tzw. pełnego serwisu: są one dostarczane klientom, zabrudzone czyściwa są potem od nich odbierane i prane, a następnie czyste już czyściwa ponownie udostępniane są użytkownikom. Oznacza to na przykład, iż co roku w zakładach firmy MEWA pranych jest ok. 960 mln sztuk czyściw. Aby przy tak ogromnej ilości czyściw sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą ochrona środowiska, MEWA już od wielu lat stosuje w swoich pralniach odpowiednie urządzenia pozwalające zredukować obciążenie środowiska naturalnego.

Przykładem tego jest opracowana przez firmę MEWA tzw. technika kaskadowa, pozwalająca uzdatniać wodę do płukania i do prania. W ramach tej technologii woda nadająca się jeszcze do ponownego wykorzystania w fazie płukania, jest filtrowana, uzdatniana i wykorzystywana w ko-lejnych fazach prania. W trakcie prania stosowane są możliwie najmniejsze dawki środków piorących. Zużycie wody, w porównaniu z normalną eksploatacją, może być w takim przypadku nawet o 50% mniejsze. Zminimalizowane ilości powstających ścieków odciążają tym samym lokalne oczyszczalnie i nie stanowią zagrożenia dla cieków wodnych. W rezultacie wstępnej fizycznej i chemicznej obróbki szkodliwe substancje mogą być w znacznym stopniu oddzielone od wody. Reszta zanieczyszczeń ulega rozkładowi przez bakterie w ramach biologicznej fazy oczyszczania. Tym samym, oczyszczona woda osiąga w zakładach MEWA stopień czystości wynoszący 99,8%.

Energia uzyskiwana z zanieczyszczeń i ochrona zasobów naturalnych
Ochrona zasobów naturalnych stanowi integralną część systemu zarządzania ochroną środowi-ska w firmie MEWA. Wielostopniowe odzyskiwanie ciepła z instalacji piorących i suszących w oparciu o wymienniki ciepła, pozwala zredukować zużycie energii niezbędnej do podgrzewania wody i pomieszczeń zakładu.

W tkalni firmy MEWA w Immenhausen produkowanych jest łącznie ponad 100 mln sztuk czyściw rocznie. Powstające przy tym kłaczki bawełny są zasysane i zbierane automatycznie przy pomocy nowoczesnych urządzeń. Nie są one jednak utylizowane, lecz przetwarzane na materiał izolacyjny, który wykorzystywany jest potem na przykład w przemyśle motoryzacyjnym do wytłumiania wnętrz samochodów. Rocznie jest przetwarzanych i wykorzystywanych w ten sposób ok. 72 ton bawełnianych odpadów.

MEWA_Siegel_EN.jpg 

MEWA Textil-Management

Firma MEWA zaopatruje firmy w całej Europie, gdzie posiada 44 placówki, oferując w ramach systemu pełnej obsługi odzież roboczą i ochronną, czyściwa, wycieraczki do butów, absorpcyjne maty olejowe, jak również urządzenia do czyszczenia części. Dodatkowo można także zamówić z katalogu artykuły BHP oferowane pod marką „World WideWork by MEWA“. 4900 pracowników obsługuje ponad 174 600 klientów w przemyśle, handlu, rzemiośle i gastronomii. W 2015 roku firma osiągnęła obroty w wysokości 612 mln euro.

Założona w 1908 roku MEWA jest dzisiaj czołową firmą w segmencie zarządzania tekstyliami. W listopadzie 2013 roku, w ramach Niemieckiej Nagrody za Zrównoważony Rozwój, MEWA wyróżniona została jako jedna z trzech najlepszych niemieckich firm (Top 3) w kategorii „Najbardziej zrównoważony produkt/usługa w Niemczech“. W 2016 roku wydawnictwo Deutsche Standards po raz trzeci przyznało firmie tytuł „Marki Stulecia“, a w 2015 roku po raz drugi tytuł „Lidera Światowego Rynku”.

www.mewa-service.pl

Filmy o MEWA Textil-Management: http://www.youtube.com/user/mewaPOL

MEWA na Twitterze:
 twitter.com/mewa_pl

Kontakt dla prasy:
ADIUNCTOR Roman Benedykciuk
02-776 Warszawa, ul. Nugat 8 m 59
Tel.: +48 22 643 81 73
E-mail: biuro@adiunctor.pl

 Zdjęcia: MEWA

 

zdj 1l17.jpg

Ochrona środowiska i oszczędzanie zasobów naturalnych stanowią od ponad 30 lat priorytet w zakładach firmy MEWA.

zdj 2l21.jpg

MEWA pierze ekologicznie. Służą temu stale udoskonalane urządzenia technologiczne oraz redukujące obciążenie środowiska naturalnego. Wszystkie zainstalowane w pralniach urządzenia, takie jak pralnicze linie technologiczne, suszarnie, linie kontroli jakości, instalacje ściekowe oraz instalacje umożliwiające ponowne termiczne wykorzystanie zużytego oleju, zostały zaprojektowane przez firmę MEWA.

 
zdj 3l21.jpg

Dzięki wewnętrznemu wykorzystaniu usuniętych podczas prania z czyściw bawełnianych sub-stancji zanieczyszczających – przede wszystkim zużytych olejów– MEWA w niemal 80% pokrywa swoje zapotrzebowanie na energię niezbędną do eksploatacji linii suszących i piorących czyściwa.