HAKO 2019
Wyszukaj w katalogu
Polecane firmy
GARDA sp. z o.o. sp. k.

GARDA sp. z o.o. sp. k.

UNIA Spółka z o.o

UNIA Spółka z o.o

Poleć nas innym

W opinii ekspertów ręczniki papierowe są najbardziej higienicznym sposobem osuszania dłoni
(2013-11-28)

Zdaniem europejskich naukowców firmy z branży sprzątającej zarządzania nieruchomościami powinny zapewniać ręczniki papierowe w toaletach, aby zagwarantować personelowi i klientom optymalną ochronę przed infekcjami

Bruksela (Belgia), 18 listopada 2013 r. – Wiodący europejscy mikrobiolodzy oraz osoby odpowiedzialne za utrzymanie higieny w szpitalach* wydały wspólną opinię naukową podkreślającą dowody, że osuszanie dłoni za pomocą ręczników papierowych jest związane z mniejszą liczbą drobnoustrojów na dłoniach oraz w środowisku umywalni w porównaniu do suszarek z ciepłym powietrzem lub suszarek wydmuchujących powietrze z dużą prędkością.  Ta opinia naukowa stanowi ważne wytyczne dla firm oferujących usługi dla biur, zakładów produkcyjnych i wszystkich miejsc pracy obejmujące zapewnienie klientom toalet i umywalni, w których utrzymywane są najwyższe standardy higieny.

Sześciu ekspertów pracujących w szpitalach i na uniwersytetach w Belgii, Niemczech, we Włoszech, w Szwecji i Wielkiej Brytanii podpisało ośmiopunktową opinię naukową – Osuszanie dłoni: ważny element higieny dłoni. Podkreśla ona jak ważne jest osuszanie dłoni po ich umyciu oraz informuje, że osuszanie dłoni za pomocą suszarki rozpyla wodę zawierającą drobnoustroje z rąk, które mogą w ten sposób przenosić się na inne osoby w środowisku umywalni.

Sygnatariusze opinii naukowej przeanalizowali dużą liczbę publikacji naukowych oraz badań sponsorowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Papierniczych, przeprowadzanych zwłaszcza przez niemiecką firmę Eurofins-Inlab oraz przez Uniwersytet Westminster w Wielkiej Brytanii.**

– Wyniki badań wskazują, że niektóre suszarki dłoni mogą powodować zwiększone ryzyko przenoszenia drobnoustrojów. Na suszarkach i bezpośrednio pod nimi zanotowano większą ilość drobnoustrojów oraz większe ryzyko ich przeniesienia – zwłaszcza w przypadku suszarek wydmuchujących powietrze z dużą prędkością. – Wyniki te są znaczące w zakresie zapobiegania przenoszeniu drobnoustrojów oraz infekcji, a także mogą przyczynić się do mniejszej liczby zachorowań i zwolnień lekarskich, co przyniesie również korzyści ekonomiczne – twierdzi Marc Van Ranst, profesor wirusologii oraz dziekan Wydziału Mikrobiologii i Immunologii na belgijskim Uniwersytecie w Leuven, a także jeden z sygnatariuszy tej opinii naukowej. – Zalecamy szczegółowe zapoznanie się z tym problemem przez firmy z branży sprzątającej, zarządzania nieruchomościami i nie tylko. (Aby zobaczyć film z Prof. Markiem Van Ranst, kliknij tutaj)

Higiena dłoni jest uznawana za najważniejszy standardowy sposób zapobiegania zanieczyszczeniom lub przenoszeniu infekcji szpitalnych. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization; WHO) zaleca stosowanie ręczników papierowych w swoim plakacie dotyczącym mycia dłoni. Mamy nadzieję, że ta opinia naukowa będzie krokiem ku dalszym badaniom i opracowaniu procedur i wytycznych dla wszystkich umywalni i toalet w miejscach pracy – szczególnie tam, gdzie pracownicy zajmują się przygotowaniem potraw.

– Ręczniki papierowe wchłaniają wodę i drobnoustroje – informuje Roberto Berardi, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Papierniczych. 
– Zapewnienie w toalecie metody osuszania dłoni, która minimalizuje ryzyko ponownego przeniesienia drobnoustrojów na dłonie i na całe ciało, na inne osoby lub na powierzchnie wokół jest bardzo ważne – podsumowuje Roberto Berardi, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Papierniczych. – Ta opinia naukowa jest ważnym krokiem wspierającym nasze wysiłki w promowaniu ręczników papierowych jako najbardziej higienicznej metody osuszania dłoni.

*
Prof. n. med. Silvio Brusaferro, profesor zdrowia publicznego, Uniwersytet Udine, Włochy
Prof. n. med. Bertil Kaijser, profesor i starszy konsultant w dziedzinie bakteriologii klinicznej, Uniwersytet Sahlgrens, Szwecja
Dr Ralf Kämmerer, starszy ekspert w firmie TUV Rhineland, Niemcy
Keith Redway, starszy wykładowca mikrobiologii, Wydział Nauk Biomedycznych, Uniwersytet Westminster, Wielka Brytania
Prof. dr Marc Van Ranst, profesor wirusologii i dziekan Wydziału Mikrobiologii i Immunologii na Uniwersytecie w Leuven, Belgia
Prof. n. med. Mark Wilcox, konsultant w dziedzinie mikrobiologii, szpitale kliniczne w Leeds, Wielka Brytania, oraz profesor mikrobiologii medycznej na Uniwersytecie w Leeds (Instytut Medycyny Molekularnej w Leeds), a także kierownik zespołu zajmującego się bakteriami Clostridium difficile w Agencji Zdrowia Publicznego w Anglii (Public Health England; PHE).
**
http://www.europeantissue.com/hygiene/scientific-literature-on-hygienic-hand-drying/

ETS_Infographics_ENm.jpgPełny tekst opinii naukowej
Osuszanie dłoni: ważny element higieny dłoni – wnioski panelu naukowców europejskich z konferencji, która odbyła się 20 marca 2013 r.

- znaczenie mycia dłoni w zapobieganiu przenoszenia infekcji jest ogólnie podkreślane przez naukowców. Jednak do osuszania dłoni przykłada się znacznie mniej wagi;
- niektóre drobnoustroje pozostają na dłoniach po ich umyciu i łatwiej się rozprzestrzeniają, jeśli dłonie nie zostaną odpowiednio osuszone;
- prawidłowe osuszanie dłoni stanowi końcową fazę procesu mycia dłoni i zapewnia redukcję ryzyka przeniesienia drobnoustrojów;
- ogólnodostępne sposoby osuszania dłoni w toaletach publicznych obejmują wchłanianie wody (ręczniki papierowe i tekstylne jednorazowego użytku) lub różne rodzaje suszarek (suszarki wydmuchujące ciepłe powietrze lub wydmuchujące powietrze z dużą prędkością);
- badania wykazały, że osuszanie dłoni za pomocą ręczników jest związane z mniejszą liczbą drobnoustrojów na dłoniach oraz w środowisku umywalni niż w przypadku stosowania suszarek wydmuchujących ciepłe powietrze lub wydmuchujących powietrze z dużą prędkością;
- suszarki wydmuchujące ciepłe powietrzemniej wydajne niż inne metody osuszania dłoni. Prawdopodobieństwo przeniesienia drobnoustrojów na wilgotnych dłoniach jest większe;
- suszarki wydmuchujące powietrze z dużą prędkością są powiązane ze szczególnym prawdopodobieństwem przenoszenia drobnoustrojów, ponieważ rozpylają wodę zawierającą drobnoustroje z dłoni. Te drobnoustroje mogą zostać przeniesione na osobę osuszającą dłonie, inne osoby oraz na powierzchnie w środowisku umywalni;
- punkty te mają znaczenie w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów oraz potencjalnym infekcjom, zwłaszcza w środowiskach, w których higiena ma szczególne znaczenie. Dlatego wybór metod osuszania dłoni powinien uwzględniać ryzyko zanieczyszczenia dłoni, innych osób oraz otoczenia.

Uwagi dla redakcji
Opinia naukowa została wydana na podstawie badania zleconego przez ETS  i przeprowadzonego przez Uniwersytet Westminster w Wielkiej Brytanii, dotyczącego ilości drobnoustrojów na dłoniach, a także badania przeprowadzonego przez firmę Eurofins-Inlab z Niemiec, dotyczącego ilości drobnoustrojów na urządzeniach do osuszania dłoni oraz na podłogach. Główne wyniki:

Ilości drobnoustrojów na dłoniach:
-
po umyciu i osuszeniu dłoni za pomocą suszarki wydmuchującej ciepłe powietrze całkowita liczba bakterii na opuszkach palców wzrasta średnio o 194%, natomiast na powierzchni dłoni o 254%;
- osuszanie za pomocą suszarki wydmuchującej powietrze z dużą prędkością prowadzi do zwiększenia średniej całkowitej liczby bakterii na opuszkach palców o 42%, natomiast na powierzchni dłoni o 15%;
- po umyciu i osuszeniu dłoni za pomocą ręcznika papierowego całkowita liczba bakterii średnio zmniejsza się o maks. 76% na opuszkach palców oraz o maks. 77% na powierzchniach dłoni.

Ilości drobnoustrojów na urządzeniach do osuszania dłoni:
- osoba korzystająca z suszarki wydmuchującej powietrze z dużą prędkością jest średnio narażona na kontakt z ponad 1000 razy większą ilością drobnoustrojów niż osoba korzystająca z zasobnika z ręcznikami papierowymi;
- osoba korzystająca z suszarki wydmuchującej powietrze z dużą prędkością jest średnio narażona na kontakt z ponad 800 razy większą ilością potencjalnie szkodliwych gronkowców niż osoba korzystająca z zasobnika z ręcznikami papierowymi;
- ponad połowa suszarek wydmuchujących powietrze z dużą prędkością była skażona bakteriami coli, których nie znaleziono na żadnym zasobniku z ręcznikami papierowymi
.

Ilości drobnoustrojów na podłogach:
- podłogi pod suszarkami wydmuchującymi powietrze z dużą prędkością charakteryzowały się średnio 20 razy większym poziomem zanieczyszczenia niż podłogi pod zasobnikami z ręcznikami papierowymi;
- podłogi pod suszarkami wydmuchującymi powietrze z dużą prędkością charakteryzowały się średnio 27 razy większą ilością gronkowców niż podłogi pod zasobnikami z ręcznikami papierowymi;
- bakterie coli (rodzaj bakterii pochodzenia kałowego) wykryto w 46% próbek pobranych
z podłóg pod suszarkami wydmuchującymi powietrze z dużą prędkością, natomiast tylko 10% próbek pobranych z podłóg pod zasobnikami z ręcznikami papierowymi zawierało bakterie coli;
- suszarka wydmuchująca powietrze z prędkością 692 km/h według danych producenta może przenosić drobnoustroje z dłoni i samego urządzenia na inne osoby oraz na powierzchnie
w umywalni w obrębie maks. 2 metrów; korzystanie z suszarki wydmuchującej ciepłe powietrze powoduje przenoszenie drobnoustrojów w obrębie maks. 0,25 metra od suszarki;  nie wykazano istotnego przenoszenia drobnoustrojów w przypadku korzystania z ręczników papierowych.

Informacje o ETS
ETS to skrót od angielskiej nazwy Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Papierniczych (European Tissue Paper Industry Association). Członkowie ETS reprezentują większość europejskich producentów higienicznych wyrobów papierniczych i produkują ok. 90% wszystkich higienicznych wyrobów papierniczych w Europie. ETS założono w 1971 r. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Brukseli. Więcej informacji: www.europeantissue.com


Dane kontaktowe redakcji:
duomedia
Lut Verschueren
tel. +32 2 560 21 50
lut.v@duomedia.com

ETS
Roberto Berardi
tel. + 39 011 8128810 | roberto.berardi@europeantissue.com