Wyszukaj w katalogu
Polecane firmy
GARDA sp. z o.o. sp. k.

GARDA sp. z o.o. sp. k.

UNIA Spółka z o.o

UNIA Spółka z o.o

Poleć nas innym

KOMTECHNIKA - Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej, 23-26.11.2010, Poznań
(2010-11-23)

Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA,
23-26.11.2010, Poznań MTP

komtechnik.jpg

Wszechstronny zakres tematyczny targów, obejmuje:   

- sprzątanie i wywóz nieczystości   
- letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów
- utrzymanie zieleni miejskiej
- transport zbiorowy/ komunikacja miejska
- targowiska, hale i pozostałe obiekty komunalne
- higiena i ochrona przed szkodnikami

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
- Pojazdy do zbiórki odpadów
- Pojazdy do czyszczenia kanalizacji
- Pojazdy do wywozu nieczystości płynnych
- Letnie i zimowe utrzymanie ulic, placów, chodników i parkingów
- Zamiatarki
- Posypywarki
- Ciągniki
- Odśnieżarki
- Pojazdy wielofunkcyjne
- Inne pojazdy specjalne
- Urządzenia i wyposażenie
- Przyczepy
- Pługi śnieżne
- Polewaczki
- Szczotki
- Zestawy kołowe
- Systemy załadowcze
- Pojemniki
- Sól drogowa
- Urządzenia do mycia pojemników
- Kontenery sanitarne, toalety
- Maszyny czyszcząco-myjące do budynków i pomieszczeń
- Środki pomocnicze, chemia, środki utrzymania czystości
- Toalety dla psów
- Odzież robocza dla służb komunalnych
- Pozostałe

Dodatkowo, uzupełnieniem tematyki targów będą organizowane równolegle wydarzenia - XXII edycja prestiżowych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO oraz odbywające się po raz drugi Targi Produktów i Usług dla Administracji Samorządowej GMINA.

Udział w targach KOMTECHNIKA umożliwia skuteczne dotarcie do docelowej grupy klientów - osób decyzyjnych, reprezentujących wydziały gospodarki komunalnej, zakłady gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwa świadczące usługi utrzymania czystości w miastach, zakłady utrzymania zieleni miejskiej, miejskie zarządy dróg oraz spółdzielnie. To tutaj zapoznają się oni z najbardziej nowoczesnymi i efektywnymi ekonomicznie rozwiązaniami polepszającymi jakość i komfort życia lokalnych społeczności. Podczas targów również można osobiście zapoznać się z działaniem pojazdów i maszyn oraz skorzystać z fachowych  porad obecnych na stoiskach ekspertów.