Wyszukaj w katalogu
Polecane firmy
GARDA sp. z o.o. sp. k.

GARDA sp. z o.o. sp. k.

UNIA Spółka z o.o

UNIA Spółka z o.o

Poleć nas innym

V Międzynarodowa Konferencja SOSEXPO 17-18.02. 2016
(2016-02-18)

V Międzynarodowa Konferencja SOSEXPO 17-18.02. 2016

 naglowek_na_www1.jpg


Forum jest ważnym miejscem promowania najnowszych technologii, rozwiązań i tendencji w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Forum to platforma spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, dostawcami techniki i technologii komunalnej.
 

V MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA
„GOSPODARKA ODPADAMI – SOSEXPO 2016”*

 

DZIEŃ PIERWSZY 17 LUTEGO 2016

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SAMORZĄDOWA
„GOSPODARKA ODPADAMI – WYZWANIA DLA SAMORZĄDÓW”

9.00 – 9.30

 

rejestracja, kawa powitalna

 

9.30 – 10.45

 

SESJA PIERWSZA

 

 

BILANS TRZECH LAT WDRAŻANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
CZĘŚĆ I: DOŚWIADCZENIA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH
- ocena sytuacji po trzech latach funkcjonowania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi
- czy nowy model GOK  spełnia oczekiwania, które towarzyszyły jego wprowadzeniu ?
- co w opinii środowisk samorządowych należałoby w nim skorygować

10.45 – 11.15

 

przerwa

 

11.15  – 13.15

 

SESJA DRUGA

 

 

 

BILANS TRZECH LAT WDRAŻANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
CZĘŚĆ II: DOŚWIADCZENIA I OPINIE ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH
ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

- ocena sytuacji po trzech latach funkcjonowania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi
- czy po zmianach wprowadzonych w styczniu 2015 r. nowy model GOK  wciąż jeszcze wymaga znaczących korekt ? Jeśli tak, co powinno być ich przedmiotem?
- jak skutecznie przeciwstawiać się nielegalnemu usuwaniu odpadów i rozwiązać problem tzw. dzikich wysypisk ?

13.15 – 14.00

 

lunch

 

14.00 – 15.30

 

SESJA TRZECIA

 

 

NOWE WOJEWÓDZKIE PLANY GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ PLANY INWESTYCYJNE
- czy potrzebna jest zmiana krajowej strategii gospodarowania odpadami ?
- stan zaawansowania prac nad nowymi WPGO i planami inwestycyjnymi
- jaka powinna być krajowa strategia GOK po roku 2020 ?
- czy  nowe WPGO stworzą korzystne warunki dla Partnerstwa Publiczno-Prywatnego?
- finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami

 

DZIEŃ DRUGI 18 LUTEGO 2016 

 

9.00 – 9.30

 

rejestracja uczestników, kawa powitalna

 

9.30 – 11.00

 

SESJA CZWARTA

 

 

JAK ZREALIZOWAĆ CELE GOSPODARKI ODPADAMI ZAWARTE W STRATEGII EUROPA 2020
JAK  PRZYGOTOWAĆ NASZ KRAJ DO WPROWADZENIA „GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM ”

- gospodarka o obiegu zamkniętym–  jak należy rozumieć to pojęcie w  obliczu globalizacji
- przyszłość gospodarki odpadami na obszarze Jednolitego Rynku UE
- rozszerzona odpowiedzialność producenta w nowej unijnej strategii gospodarki odpadami

11.20 – 12.45

 

SESJA PIĄTA

 

 

 ROLA DIALOGU SPOŁECZNEGO W PROCESACH INWESTYCYJNYCH W GOSPODARCE ODPADAMI
- rola władz samorządowych w inicjowaniu konsultacji społecznych dot. projektów inwestycyjnych w GOK
- znaczenie dialogu społecznego, dla zapewnienia możliwości realizacji inwestycji ujętych w KPGO i w WPGO
- rola organizacji pozarządowych jako strony w dialogu społecznym dotyczącym GOK
- media społecznościowe jako samoistna forma dialogu z mieszkańcami

12.45-13.05

 

przerwa

 

13.05 – 14.20

 

SESJA SZÓSTA

 

 

 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I INNOWACJE W GOSPODARCE ODPADAMI
- energetyczne wykorzystywanie  odpadów  - jakie perspektywy w obliczu rosnących poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych
- prezentacja rozwiązań technologicznych, już eksploatowanych  w Polsce  oraz znajdujących się w fazie wdrożeniowej
- prezentacja rozwiązań technologicznych będących przedmiotem ofertowania

14.20 – 14.30

 

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

 

14.30

 

lunch

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatora: 

Zarząd Targów Warszawskich  S.A.

Tel.: (22) 849 60 06 w.121, 122

Email: sosexpo@ztw.pl

www.sosexpo.ztw.pl

 

sprzatanie_rgb1.png

Patronem Medialnym Wydarzenia